venkovnidverejizni_fasadapiktogramy12piktogramy11piktogramy10piktogramy7piktogramy6piktogramy3piktogramy4piktogramy5piktogramy2 Orientační systém pro Dům Portus na Praze 1
spravovaném organizací Život 90

Život 90 je organizace, jejímž cílem je zajištění důstojného
života seniorů. Jedním jejich nejdůležitějších projektů
je Dům Portus. Ten je místem setkávání lidív důchodovém,
věku kde mohou aktivně trávit čas na seminářích, kurzech,
dílnách a dalších činnostech. Součástí objektu je také
divadlo, kavárna, restaurace a ubikace pro šestnáct seniorů.

Hlavním cílem bylo nahradit nefungující stávající orientační
systém, který byl sice výtvarně krásný, ale nesrozumitelný.
Pro dobrou čitelnost jsem použil písmo Frutiger, kombinované
s jednoduchými piktogram na pokladu pastelových barev.
Vytvořil jsem návrhy pro interiér i exteriér. Interiér nebyl
realizován.

zpět na přehled prací