skreta_0skreta2 Upoutávka na výstavu Karel Škréta, doba a dílo.
Vytvořena pro Národní galerii v Praze.
Byla vysílána na ČT2 a v dopravních prostředcích.

Upoutávka byla vytvořena podle vizuálního stylu
grafického studia Marvil.

Mezi hlavní východiska práce patřilo zachování
vizuálního stylu výstavy, který byl velmi klasický a projevit
invenci v místech, kde to animace umožňovala. Snažil jsem
se navodit barokní atmosféru rozdělením obrazů na několik
plánů, které se v průběhu šasu odkrývaly a opět ponořovaly
do tmy. Vše bylo osvětleno mihotavým světlem, který měl
evokovat plamínky svíček.

zpět na přehled prací