corporate_identity-umelecke
Jednotný vizuální styl výtvarné skupiny ART+
Jeden z nejzajímavějších zadání, které jsem během svého
studia plnil. A dosud jedna z mých nejzdařilejších prací.

Byla týmovou prací a mými spolupracovníky byla Karolína
Řeřichová, Lenka Popelková a Martina Zubačová.

Hned v prvním ročníku jsme my čtyři dostali úkol vymyslet
jednotný vizuální styl umělecké skupiny. Byl však ztížen tím,
že každý z nás měl vytvořit použe jedno písmeno z názvu
ART+. Později jsme měli vybrat nejlepší z písmen
a to zapracovat do logotypu. Následně udělat prezentaci
logotypu na merkantilních tiskovinách, v interitéru, exteriéru
a na dopravních prostředcích.

Písmena jsme měli vybrána a já se dlouhou dobu potýkal s tím, jak proboha z takto rozdílných písmen vytvořit něco, co bude
dohromady tvořit celek. Rozhodl jsem se nakonec vytvořit věc
co nejbláznivější. Ostatní také předložili své návhry, vybrán
byl můj návrh. Následně jsme si rozdělili oblasti působení a mě
připadl design dopravních prostředků. Udělal jsem jich
skutečně veliké množství včetna motýla, draka, papírového
draka nebo vybucující vzduchologi Hindenburg. Design panelů
je převážně dílem Karolíny Řeřichové.

zpět na přehled prací