nohavica Plakát Vidět hudbu
Zadáním plakátu bylo vytvořit portrét hudebníka bez užití
jeho tváře. Vybral jsem si Jaromíra Nohavicu a vložil dohromady dvě jeho hlavní atributy – zajímavost a vtip jeho
textů (co jsem vyjádřil jednak komixovou bublinou a také
barvou, která může evokovat rty.) a kytaru jako ikonu
písničkářů.

zpět na přehled prací