noc_kultury III. ústecká noc literatury – kulturní plakát
Další z prací pro Collegium Bohemicum.

Autorské čtení pěti autorů českého původu žijících
v německy mluvících zemích.