Design_centrum Slovenské centrum dizajnu – jednotný vizuální styl
Další nerealizovaný soutěžní návrh, soutěž byla zrušena,
protože ze 150 návrhů „nebyl ani jeden dobrý“.