drak-hazi-kostkou RPcon – plakát na hry na hrdiny
Plakát do trochu jiného prostředí – do Prahy a mířící
na zcela jinou věkovou skupinu. Pracuju s malbou Ciruela
Cabrala z knihy Draci, kterou jsem trochu upravil, aby jeho
drak mohl držet moji kostku.

Výsledek mnohých činů v hrách na hrdiny se rozhoduje
hodem kostkou. Mezi nejdůležitější akce patří hod na útok
a na obranu. Tady si na útok nehází hráč, ale drak útočící
na hráče. Tedy jistě dokáže pořádně každého hráče fantazy
her vyděsit. S draky nikdy nejsou žerty, v žádné hře na hrdiny.

zpět na přehled prací