richard_iii
Richard III – divadelní plakát
Představení Divadla Rity Jasinské. Další z kulturních událostí
organizovaných největším bojovníkem za sudetský kulturní
život – naším známým Samuelem Palánem.

Hra se neplánovaně za hustého deště ve stísněných
prostorech věže Šlikova hradu a vyznačovala se tím,
že byla o hodinu kratší a nedalo se v ní vůbec orientovat.

zpět na přehled prací