fluffy_0terroristsdinonaiv_02naiv_01naiv_03 Projekt realizovaný v rámci Mezinárodního týdne
grafického designu v Ústí nad Labem.

Tématem naší sekce byl Content Creator. Šlo o reakci na to,
že většina realizací v naší době postrádá obsah. A zde mělo
jít především o obsah.

Při následné diskuzi jsme se dostali k mnoha záležitostem,
které jsme už probírali a na které jsme reagovali v plakátových
kampaních, realizovaných v našem ateliéru. A já, společně
s mým německým kolegou Felixem jsme došli ke shodě,
která se velmi zřídkakdy odehraje u dvou osobností, totiž
že už nechceme řešit nějaké světové problémy, které stejně
nevyřešíme a už vůbec ne nějakými plakáty, o kterých stejně
svět nic vědět nebude. A chtěli jsme to dát i našim lektorům
pořádně najevo.

Tak jsme si vymysleli slogan:
„I don't care about world, I just want do draw puppies.“
„Nezajímají mě světové problémy, chci kreslit mazlíčky.“

A že do konce workshopu bude on kreslit pejsky a kočičky
a já dinosaury, protože je mám nejraději. Toto nám ale
ne a ne projít, tak jsme zkusili pořídit s jinými slogany,
které budou trochu specifičtější.

„Babyseals get killed and my puppy is fluffy too.“
„Tuleni jsou zabíjeni, ale můj pejsek je taky huňatej.“

„Everybody is afraid of terrorists, I'm afraid of bugs“
„Všichni se bojí teroristů, to já se bojím pavouků“

„Everybody is talking about global warming, I like rainbows“
„Všichni mluví o globálním oteplování, mě se líbí duhy.“

„They have a communism in Cube, I have playstation.“
„Na Kubě je komunismus, já mám playstation."

„They have a lot of AIDS in Africa, I have a lot of friends on Facebook“
„V Africe je hodně AIDS, já mám hodně přátel na Facebooku.“

„There are Child soldiers in Afghanistan,
but dinosaurs are dead too.“
„V Afghánistánu jsou děti nuceny bojovat, ale dinosauři jsou
taky mrtví.“

„Homeless are freezing, my icecream is melting.“
„Bezdomovci mrznou, mně se roztéká zmrzlina.“

Nakonec jsme ve snaze nemít žádnou myšlenku došli
k celkem zajímavým myšlenkám.

zpět na přehled prací