renesance_sam_UP Pojď můj milý do mé zahrady – divadelní plakát
Jedna z mnoha kulturních akcí, pořádaných pod hlavičkou
Muzea Karlovy Vary, ale připravovaných nezdolnou Duší
Jáchymovského Kulturního života – Samuelem Palánem.
Název této akce je odvozen od jednoho z veršů biblické Písně písní – nejkrásnější básně o lásce jaká kdy byla napsána.
V původním významu vlastně zve žena svého milence
do postele. Zde je zpracována látka jednoho z tehdejších
papežů, Piccoliniho, který poměrně pikantně, ve stylu
Dekameronu, milostný vzah nešťastně provdané ženy
a vazala Karla Velikého. Příběh končí tragicky a má morální
poselství. Nabádá milence, aby neudržovali takový
vztah, ve kterém je mnohem více pelyňku než medu.

zpět na přehled prací