strana1strana4strana3strana5strana7strana8strana6 Máj – kniha k 200. výročí narození Karla Hynka Máchy.
moderní zpracování Máje. Spolupráce s Jakubem Konupkou.
Poetiku máje jsme schválně zničili přepsáním básně
do moderní řeči.

zpět na přehled prací