komunitykomunitni_planovani Vizuální styl Komunitního plánování sociálních služeb
pro město Litoměřice

Při mém jednoročním pobytu v Litoměřicích jsem se dostal
k několika zakázkám. Vážím si spolupráce s Úřadem
sociálních služeb, který koordinuje činnost neziskových
organizací ve městě. Pro organizaci jsem vytvořil logotyp
a minimanuál a také internetové stránky.

Šlo mi opět o co největší jednoduchost a přehlednost.
Stránky programoval Vojtěch Kozák v systému WordPress.
Naleznete je zde

zpět na přehled prací