espirito_cafe_0 Espirito Café – internetové stránky webového obchodu
Pro Espiroto Café jsem navrhl značku a logotyp a také udělal
minimanuál. Rovněž jsem vytvořil internetové stránky,
které se zákazníkovi i všem dotázaným líbily, po jeho
důkladné úvaze však byly odmítnuty a realizován byl návrh grafika, specializujícího se na webdesig a eshop.
Bylo mi to líto, měl jsem návrh za zdařilý.

výsledek jeho projektu můžete vidět (a porovnat s mým)
na realizovaných stránkách zde →

zpět na přehled prací