ceps_1ceps_2ceps_3ceps_4 Výroční zpráva 2007 pro ČEPS a.s.
Návrh obálky, sazba a ilustrace.

Poprvé jsem se zúčastnil soutěže na výroční zprávu
společnosti ČEPS, která spravuje elektrické sítě na území
České republiky a hned jsem ji vyhrál. Návrhy byly předkládány agenturou Kuklik a ve spolupráci s ní jsem také připravil
materiály pro tisk. Hlavním motivem byla proudící energie,
která se prolínala s vysázeným textem. Ilustrace byly převážně
vektorové, místy prolínané s texturami materálů.

Sazba byla převážně konzervativní, použité písmo Frutiger.
Zarovnání klasické, do bloku, bez výstřelků, aby si text
a ilustrace nekonkurovaly.

zpět na přehled prací