vavra Internetové stránky Ateliéru Davida Vávry
Stránky pro ateliér Davida Vávry jsem tvořilve spolupráci
s grafikem Jakubem Konupkou a programátorem
Vojtěchem Kozákem. Hlavním motivem je ryba, inspirovaná
vitrážemi v evangelickém kostele v Modřanech, Jehož
dostavbu David Vávra projektoval. Vávra je také narozen
ve znamení Ryb a je křesťanem a už od antiky je ryba
znakem křesťanské církve. Ryba je animována ve flashi
a na stránkách se pohybuje, otáčí a proměňuje.

Stránky jsou dokončeny, ještě však nejsou naplněny obsahem.

zpět na přehled prací